Likvidace olejových filtrů

Vzhledem k neustálému nárůstu počtu automobilů i nároků na parametry palivové soustavy je třeba řešit problematiku vyřazených automobilových olejových filtrů.

Vyřazené filtry zadržují poměrně velké zbytkové množství oleje, což znesnadňuje jejich zneškodňování. Je prakticky nemožné je ve stavu, ve kterém jsou z automobilu demontovány, přímo zneškodňovat klasickými cestami jako je skládkování nebo spalování. Kovošrot je také v tomto stavu nepřijímá.

Za této situace se firma ODES, s. r. o., ve spolupráci s firmou Purum, s. r. o., která technologii v současné době provozuje, rozhodla vyvinout a realizovat recyklační linku pro zpracování těchto filtrů. Linka je určena pro drcení filtrů, odstředění olejového obsahu a třídění drti z kovového obalu.

Technologie

Vlastní technologie recyklační linky olejových filtrů se skládá z dvojice vstupních drtičů, dávkovacího vibračního podavače, odstředivky, pásových dopravníků, separátoru magnetických kovů a centrálního rozvaděče s ovládáním a řízením celého procesu..

Zakládání filtrů provádí obsluha ručně na vstupní dopravník, který ústí do násypky prvního drtiče. Při této operaci je kladen důraz na ruční vytřídění cizích těles, které se v dodávce mohou vyskytnout a vedly by k poškození drtiče.

První drtič je pomaluběžný dvoumotorový drtič o příkonu 30 kW, jenž slouží pro hrubé předdrcení filtrů. Druhý drtič je umístěn bezprostředně za prvním a je obdobného typu, ovšem s menší šíří segmentů a výkonem 22 kW. Slouží k rozdrcení filtrů na potřebnou velikost.

Drť z druhého drtiče přímo ústí do vibračního podavače, který je konstruován pro dopravu a vynášení nelepivých zrnitých materiálů s nízkým podílem prachových složek. Z vibračního podavače se odpad rovnoměrně dávkuje do hrdla odstředivky. Odstředivka je plnoautomatická s centrálně umístěným motorem a bubnem s hydraulicky posuvným dnem. Plnicím trychtýřem se vstupující materiál urychlí rozdělovacím kuželem v bubnu odstředivky při 1400 ot./min. Pohyblivé dno posune odstřeďovaný materiál po nastaveném čase prodlevy přes štěrbinové síto, kterým vyteče olej do olejového kanálu a dále do olejové jímky. Odstředěný materiál se posune dále nahoru, kde je odhozen do podstavného dopravníku. Cyklus odstředění je kontinuální.

Výstupní odstředěná drť je poté unášena pásovým dopravníkem, nad kterým je umístěn magnetický separátor, jenž slouží k oddělení feromagnetických částic z rozdrceného a odstředěného materiálu. Separátor je buzen permanentními magnety a nepotřebuje přívod elektrického proudu. Zvedací magnet vyzvedává feromagnetické částice a přidržuje je na vynášecím pásu. Částice se pak pomocí hradítek odlučují do skluzu odloučeného materiálu a připraveného kontejneru. Drť se po oddělení kovových materiálů sestává ze spalitelných zbytků, vesměs tvořených zaolejovaným papírem. Tento zbytek je přepravován pásovým dopravníkem do přistaveného kontejneru.

Konstrukce dopravníků je samonosná, svařená z uzavřených profilů. Pásy dopravníků jsou vyrobeny z materiálů odolávajícím ropným látkám. Celý proces je naprogramován, jednotlivé operace jsou centrálně řízeny mikropočítačovou automatikou. Pro snadnou kontrolu chodu linky je v prostoru centrálního řízení umístěn panel signalizace s technologickým schématem, kde se zobrazuje posloupnost spouštění a vypínání jednotlivých zařízení. Z tohoto panelu lze také v servisním režimu technologii nastavovat a spouštět jednotlivá zařízení.

Hodnocení provozu

Recyklační linka byla instalována v Mníšku pod Brdy koncem června a po počátečních potížích s nastavením optimálních parametrů je nyní provozována ve dvousměnném provozu. Kvalita výstupních surovin je dostatečná pro předávání k dalšímu zpracování. Kapacita linky je limitována velikostí odstředivky. V sortimentu ODES, s. r. o., jsou odstředivky od 200 kg/ hodinu.

Určité problémy jsou s odbytem odpadního zaolejovaného papíru. Vzhledem k tomu, že účinnost odstředění oleje je vysoká, bude třeba ještě dořešit velikost nadrcených částí dalším drcením.

AUTOR: Ing. Michal Friml,
ODES, s. r. o.

AUTOR: Daniel Kraft,
PURUM, s. r. o.

 

 

Měníme odpad na surovinyjiž 23 let...

Maecenas fermentum

Odes s.r.o. se v posledních letech intenzivně zabývá výrobou třídících linek pro komunální odpad, kde na výstupu najdeme suroviny k dalšímu prodeji, spolu s alternativním palivem a dalšími komoditami. S výsledkem naší práce se můžete setkat nejen v ČR.

Pellentesque aliquam

Nullam viverra purus

Maecenas nec pulvinar leo

© 2014, Odes s.r.o.
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS