Nakládání s odpady

Komunální služby Jablonné nad Orlicí

P5220017P5220017

Částečně zapuštěný vstupní řetězopásový dopravník DPR1400

P5220018P5220018

Pohled na celou sestavu linky

P5220019P5220019

Zakrytí obvodu zapuštěné části řetězového vstupního dopravníku

P5220022P5220022

Drtič DRD 1670 s hydraulickým přítlakem

P5220024P5220024

Drtič DRD 1670 s hydraulickým přítlakem

P5220023P5220023

Vynášecí dopravník DPV1000

P5220025P5220025

Vynášecí dopravníky DPV-N1000 a DPV1000

P5220026P5220026

Pohled na celou sestavu linky

P5220027P5220027

Separátor kovů MSP1000

Zákaz skládkování komunálního odpadu

Konkrétně novela č. 229/2014 obsahuje následující podstatné změny:

  • V § 17 je obcím stanovena povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. V současné době je na MŽP připravována vyhláška, která by měla upravit podrobnosti.
  • Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat veškerý směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem (§ 21odst. 7).
  • Maximální celkové množství odpadů uložených na skládku jako materiál pro technické zabezpečení skládky může dosahovat maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku v daném kalendářním roce (§ 45 odst. 3).


 

Měníme odpad na surovinyjiž 23 let...

Maecenas fermentum

Odes s.r.o. se v posledních letech intenzivně zabývá výrobou třídících linek pro komunální odpad, kde na výstupu najdeme suroviny k dalšímu prodeji, spolu s alternativním palivem a dalšími komoditami. S výsledkem naší práce se můžete setkat nejen v ČR.

Pellentesque aliquam

Nullam viverra purus

Maecenas nec pulvinar leo

© 2014, Odes s.r.o.
Webové stránky vytvořilo eStudio.cz | Webdesign & SEO | Postaveno na ReflexCMS